Logga in

?
Glömt?Logga in

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
ARTICLE
1855
1e2f6b9d07a4d782cc60e92689bd5261
Tillbaka (UPD: 2014-11-04 13:05:50)

Sirius Bandy granskas av ekonominämnden.

Sirius ordförande C.H. Sandberg tillsammans med styrelsen sammanfattar beslutet som tagits:

"Sirius Bandy har en ansträngd ekonomi i dagsläget,  som vi tar på högsta allvar och sedan en tid arbetar vi med att sätta en långsiktig åtgärdsplan på plats för att hantera situationen. Vi kommer att ha en fortsatt tät och positiv dialog med Svenska Bandyförbundets ekonominämnd framgent i ärendet för att säkerställa elitlicensen för fortsatt spel i Elitserien. Vi i Sirius Bandy tycker att ekonominämndens arbete och riktlinjer är mycket bra för svensk bandys framtid och ett bra stöd i vårt arbete med att skapa en ekonomi i balans för klubben. 

Vi har nu under ett par säsonger haft en inte fullt fungerande organisation kring klubbledning och marknad. Detta kopplat till personalomsättning och nya personer som snabbt ska sätta sig in i en komplex vardag att bedriva en affärsmässig verksamhet, som är baserad på stora ideella insatser. Ett stort uppbyggt internkapital i form av kompetens, erfarenhet och etablerade relationer med externa partners har inte fullt ut kunnat kompenseras. Därvid har vi inte mäktat med att möta uppsatta budget-mål vad gäller våra marknadsintäkter. Som ett resultat av detta har vi i dagsläget en negativt eget kapital som vi måste vända till positiva siffror där styrelsen sedan en tid bedriver ett intensivt projektarbete för komma till en situation med en ekonomi i balans över tid. 

Vi har på ett kort perspektiv (denna säsong) ett starkt fokus på ökade intäkter och nya intäktskällor i kombination med stark kostnadskontroll samt förbättrade ekonomiska rutiner och analyser. Vi har mycket bra relationer med våra partners och en positiv dialog kring framtiden. Vi letar med stor energi efter möjligheter till direkta kostnadsbesparingar i löpande verksamhet. 

En förstärkt spelartrupp och sportslig ledning gör att vi har en stark tro på bättre sportsliga resultat för innevarande säsong, vilket ökar intresset från såväl publik som partners. Vi har även i dagarna fått ett besked från Uppsala Kommun att en ny inomhus arena för matchspel i Elitserien i Bandy skall uppföras med invigning under 2019. Detta är oerhört positivt i vår strävan att utveckla bandysporten i staden för såväl vår stora ungdomsverksamhet och vårt elitverksamhet samt stärkta förutsättningar för ökade intäkter kring matcharrangemang.

Vi har redan inför innevarande säsong arbetat hårt med förbättrade möjligheter för kringförsäljning på den befintliga matcharenan vid Studenternas IP och ett utvecklat kringarrangemang för ökad stämning vid våra hemmamatcher. Ett mycket intressant spelschema för kommande säsong  med bl a Annandags-match hemma mot Hammarby som en av höjdpunkterna verkar för ett ökat lokalt intresse.

Vår starka ungdomsverksamhet har skapat stora framgångar på nationell nivå och vi ser ljust på en framtid där vi kan utveckla våra duktiga talanger till elitspelare som förgyller vårt A-lag. Vi har inför säsongen 2014-2015 förstärkt vår A-lagstrupp och sportsliga ledning utifrån uppsatta kostnadsramar enligt budget. Vi ligger inom dessa ramar och har under våren även tagit ett par aktiva beslut att tacka Nej till klara spelar-förstärkningar av yppersta klass, då de presenterade ekonomiska kraven i förhandlingar har visat sig alltför kostsamma utifrån vår ekonomiska situation. Jämförelsevis med den kostnadsmassa för elittrupperna som gäller hos våra seriekonkurrenter idag, ligger vi på den nedre halvan i elitserien. 

Vi försöker presentera personliga upplägg för våra spelare i A-laget som inte i första hand handlar om ekonomisk ersättning utan snarare individuella paket-lösningar som gäller bostad/arbete/studier samt de goda förutsättningar vi har i staden kring möjligheter att bedriva en hög kvalitet på träning, rehab osv. Vi pekar också på de rent sociala fördelar som det finns genom att bo och verka i en relativ storstad som Uppsala med brett utbud av kultur, nöjen, restauranger, shopping och närhet till Stockholm och Arlanda." 


Posten senast uppdaterad 4 nov 2014 kl. 13:05

Annonser


51